ประวัติความเป็นมา

กลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า”ลื้อ”เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไตคือ ไตลื้อหรือไทลื้อ ไต ลื้ออาศัยอยู่ในเขตสิบสองปันนา ตอนใต้มณฑลยูนาน ประเทศจีน นอกจากนี้ ชาวไตลื้อยังอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของรัฐฉาน เมืองยองประเทศพม่า ตอนเหนือประเทศลาว เวียตนาม และภาคเหนือของประเทศไทย
ชนชาติไตรวมทั้งไตลื้อ เรียกตนเองว่า”ไต”ไม่มี”ท”ใช้ในภาษาของเขา ไตลื้อที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรียกตนเองคือไทลื้อ ซึ่งมันเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ต้องการการยอมรับว่าตนเองคือคนไทย


บรรดาชนชาติไตปัจจุบันกลายเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยของหลายๆประเทศคือ ไตลื้อ(จีน) ไตเขิน,ไทใหญ่(พม่า) ไตดำ(เวียตนาม) ไตลาว,ผู้ไท(ลาว) ไตยวนหรือคนเมือง(ไทย) คนไตเหล่านี้ล้วนเคยมีอาณาจักรและราชสำนักที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองของตนเองทั้ง สิ้น เพียงแต่โดยสายเลือดดั้งเดิมพวกเขารักสงบไม่ใช่ชนชาตินักรบ จึงต้องตกอยู่ในอำนาจของคนอื่นเสมอมา แต่กระนั้นพวกเขาก็ยัง
“..อ่อนนุ่มและไหลเหมือนน้ำ แทรกซึมไปเรื่อย เปลี่ยนสีไปตามท้องฟ้า เปลี่ยนรูปไปตามความคดเคี้ยว ของฝั่ง แต่ก็ยังรักษาไว้ซึ่งลักษณะสำคัญของชนชาติและภาษา ชนชาติไตได้แผ่ออกไปเหมือนผ้าผืนใหญ่มหึมา ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ ตังเกี๋ย ลาว สยาม จนกระทั่งถึงพม่าและอัสสัม..”

อ.วิชัย ศรีจันทร์

GTranslate

enzh-CNzh-TWth